agnieszka hejwosz

  • Biuro Rachunkowe AHP Agnieszka Hejwosz

    Oferowane usługi skierowane są do osób fizycznych prowadzącychdziałalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek prawahandlowego. W zakres usług wchodzą min:prowadzenie ksiągrachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowościprowadzenieksiąg przychodów i rozchodówprowadzeniedokumentacji ryczałtu ewidencjonowanegoprowadzenie spraw płacowo —kadrowych wraz z dokumentacją ZUSsporządzanie deklaracji podatkowych dlaosób nieprowadzących działalności gospodarczejreprezentacja podatników przedurzędamipomoc w zakresie przygotowaniadokumentów niezbędnych do założenia działalności, a także wybórnajkorzystniejszych rozwiązań podatkowych W celu zapewnienia optymalnej wygody klienta proponujemy różnemetody dostarczania dokumentów: odbiór dokumentów u…
    1 Dąbrówka